Prawo pogrzebowe towarzyszy ewolucji społecznej. Ten MOOC ma na celu zapoznanie Cię z podstawami obowiązującego prawa, ustanowionymi na przestrzeni dziejów. Omówimy warunki śmierci i ich wpływ na obowiązujące prawo, pojęcie „najbliższego krewnego” oraz prawo do pochówku w gminie.

Po ustaleniu tych zasad omówiony zostanie cmentarz, jego różne przestrzenie oraz place wyznaniowe. Sesja będzie wtedy w całości poświęcona kremacji i jej najnowszym wydarzeniom. Pochówki w koncesjach, zarządzanie koncesjami, będą tematem ostatniej sesji.

Aby przejść dalej, dokumenty i filmy uzupełniają i ilustrują uwagi.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  CPF - My Training Account - Sfinansuj swoje szkolenie zawodowe