MOOC, który masz zamiar odkryć, pozwoli Ci w interaktywny sposób, dzięki zabawnym ćwiczeniom oraz dzięki ilustracjom i przykładom, zapoznać się z podstawowymi pojęciami postępowania sądowego w administracji.

Poznasz cechy postępowania sądowego, które jest mało znane, ponieważ jest mało komentowane w mediach… z wyjątkiem epizodów takich jak pandemia Covid-19, w których decyzje sądów administracyjnych i Rady Stanu są szeroko komentowane.

Docenisz złożoność wieloaspektowej i wielozadaniowej jurysdykcji, która z pewnością zajmuje się różnymi sporami, które czasami obywatele nie są świadomi, że są to również spory administracyjne (jak w przypadku dużej części sporów społecznych) i rozciągają się również na misje doradcze, takie jak jak Trybunał Obrachunkowy, gdy wydaje sprawozdanie, lub sędziów uczestniczących w komisjach administracyjnych lub im przewodniczących.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Mój pracodawca zmusił mnie do pracy podczas częściowego bezrobocia: co robić?