Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • zidentyfikować obecne i przyszłe wyzwania związane z mobilnością,
  • rozszyfrować aspekty prawne związane z mobilnością,
  • sporządzić przegląd podmiotów zarządzających, rozwiązań, a także kosztów i źródeł finansowania mobilności,
  • określić elementy związane z transportem towarów.

Opis

Przekształcenie polityki transportu publicznego w politykę mobilności publicznej, wyzwania tej polityki publicznej, prezentacja LOM, narzędzi i istniejących inicjatyw, ten MOOC dostarczy Ci niezbędnej wiedzy, aby zrozumieć obecne wyzwania i istniejące inicjatywy, aby na nie odpowiedzieć .

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Vouchery restauracyjne: ważność bonów i czasowe złagodzenie ich wykorzystania przedłużone do 1 września 2021 r