Zaplanowano w artykuł L4131-3 Kodeksu pracy, Prawo odstąpienia od umowy umożliwia pracownikowi odejście z pracy lub odmowę osiedlenia się w tym miejscu bez zgody pracodawcy. Aby to zrobić, musiał najpierw powiadomić swojego pracodawcę „Każda sytuacja w pracy, w którą ma uzasadnione powody, by sądzić, stanowi poważne i grożące niebezpieczeństwo za swoje życie lub zdrowie, a także za wszelkie wady, które zaobserwuje w systemach ochrony ”.

Pracownik nie musi udowadniać, że rzeczywiście istnieje niebezpieczeństwo, ale musi czuć się zagrożony. Ryzyko może być natychmiastowe lub pojawić się wkrótce. Pracodawca nie może nakładać żadnych sankcji ani potrąceń z wynagrodzenia wobec pracownika, który zgodnie z prawem skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.

Sytuacja, którą można ocenić indywidualnie dla każdego przypadku

„Tylko sędzia sądu pracy jest właściwy do określenia, czy pracownik jest uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy”, wyjaśniono Plik rodzinny, przed pierwszym zamknięciem na wiosnę, Me Eric Rocheblave prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Jest to sytuacja, którą ocenia się indywidualnie. „Onne

 

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  CSE: informacja i konsultacje