Trzy dekrety, przyjęte na mocy ustawy z dnia 6 sierpnia 2019 r. O przekształceniu służby publicznej, usprawniają rekrutację, integrację i rozwój zawodowy osoby niepełnosprawne w służbie publicznej.

Ustanowienie po zakończeniu umowy o praktykę zawodową

Dekret opublikowany 7 maja w Dzienniku Urzędowym łatwy zakładanie osób niepełnosprawnych, które ukończyły umowę o praktykę zawodową w służbie publicznej. Będą mogli skorzystać z bezpośredniego dostępu do stanowiska w ramach dedykowanej procedury.

Kandydaci muszą przesłać wniosek o ustalenie terminu co najmniej trzy miesiące przed końcem umowy o praktykę do instytucji rekrutującej. Ten ostatni ma miesiąc od otrzymania wniosku o przesłanie propozycji zatrudnienia, a także jednej lub kilku ofert pracy odpowiadającej funkcjom pełnionym podczas praktyki. Jeśli nie ma propozycji, poinformuje je w tym samym terminie. Kandydaci będą mieli piętnaście dni na przesłanie zgłoszenia. Komisja ds. Kadencji zbada akta i zaprosi lub nie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która musi