Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Główny gwarant poszanowania wolności indywidualnych i zbiorowych w firmie, przedstawiciel pracowników od dawna jest głównym bohaterem reprezentacji pracowniczej. Z misją reprezentowania pracowników przed pracodawcą i przekazywania skarg związanych ze stosunkiem pracy przedstawiciel pracowników był uprzywilejowanym rozmówcą pracodawcy. Zniknęła z końcem remontu instytucji przedstawicielskich pracowników, spoczywająca na niej misja została dziś włączona do zakresu kompetencji komitetu społeczno-gospodarczego (Labour C., art. L. 2312-5).

Aby przedstawiciele pracowników mogli pełnić tę funkcję, kodeks pracy uznaje prawo ich zaalarmowania: gdy zauważą „w szczególności za pośrednictwem pracownika, że ​​nastąpiło naruszenie praw jednostki, do ich zdrowia fizycznego i psychicznego lub do swobód jednostki w przedsiębiorstwie, które nie byłyby uzasadnione charakterem wykonywanego zadania ani proporcjonalne do zamierzonego celu ”(C. trav., art. L. 2312-59 i L. 2313 -2 anc.), Wybrani członkowie CSE niezwłocznie powiadamiają pracodawcę. Ten ostatni musi następnie wszcząć dochodzenie. W przypadku zaniedbania pracodawcy lub braku zgody co do rzeczywistości naruszenia, pracownik lub przedstawiciel personelu, jeśli zainteresowany pracownik powiadomił

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Obowiązek zaszczepienia się lub posiadania przepustki zdrowotnej dla niektórych zawodów