Prezenty i bony 2020: warunki, które należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia

Prezenty i bony nie powinny być obowiązkowe

Aby skorzystać ze zwolnienia społecznego, prezenty przypisane pracownikom muszą być rzeczywiście ofiarowane przez Ciebie.

Innymi słowy, nie powinien to być obowiązek, który wypełniasz na przykład na mocy swojej układ zbiorowy, postanowienia umowy o pracę lub użytkowania.

Przyznawanie prezentów i voucherów nie może być dyskryminujące

Możesz zdecydować się podarować prezent tylko jednemu pracownikowi, jeśli chodzi o świętowanie konkretnego wydarzenia, które dotyczy tego pracownika (ślub, narodziny itp.).

Przez resztę czasu prezenty, które dajesz, należy przypisać wszystkim pracownikom lub określonej kategorii pracowników.

Uważaj, jeśli pozbawiasz pracownika prezentu lub vouchera z powodów uznanych za subiektywne (wiek, pochodzenie, płeć, przynależność związkowa, udział w strajku itp.), Dochodzi do dyskryminacji.

To samo dotyczy sytuacji, gdy robisz to w celu pośredniego ukarania pracownika (zbyt wiele zwolnień lekarskich, powtarzające się opóźnienia itp.).

Przyznane prezenty i bony nie mogą przekraczać określonego progu

Żeby nie

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Bezpłatnie: Twórz podpisane cyfrowo dokumenty za pomocą Zoho Sign