Protokół krajowy: nowy dystans społeczny

Dekret opublikowany 28 stycznia 2021 r. W Dziennik Urzędowy, dokonali przeglądu dystansu społecznego, którego należy szanować, gdy ludzie nie noszą masek.
Ta fizyczna odległość jest teraz ustalona na 2 metry we wszystkich miejscach i we wszystkich okolicznościach. W związku z tym protokół krajowy został zmieniony.

Dlatego w firmie pracownicy muszą szanować, gdy nie noszą maski, odległość co najmniej 2 metrów od innych osób (innych pracowników, klientów, użytkowników itp.). Jeśli nie można przestrzegać tej odległości społecznej wynoszącej 2 metry, noszenie maski jest obowiązkowe. Ale bądź ostrożny, nawet z maską należy zachować fizyczny dystans. To minimum jeden metr.

Masz obowiązek poinformować pracowników o nowych zasadach dotyczących dystansowania się.

W szatniach dbasz również o zachowanie dystansu fizycznego, co najmniej jednego metra związanego z noszeniem maski. Jeśli muszą zdjąć maskę, protokół podaje przykład wzięcia prysznica, pracownicy muszą wtedy zachować odległość 2 metrów między nimi.

Protokół krajowy: maska ​​„dla ogółu społeczeństwa z filtracją większą niż 90%”

Noszenie maski jest zawsze obowiązkowe