W kontekście niedoboru zasobów naturalnych i świadomości wpływu działalności człowieka na środowisko, zaangażowanie w podejście ekologiczne jest często postrzegane jako hamulec wyników ekonomicznych. Poprzez ten MOOC prezentujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym jako dźwignię innowacji i tworzenia wartości ekonomicznej o silnym pozytywnym wpływie. Poznasz różne koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym, podzielone na dwa filary: zapobieganie powstawaniu odpadów i, w stosownych przypadkach, ich odzyskiwanie. Zobaczysz definicje instytucjonalne, ale także wyzwania, na które gospodarka o obiegu zamkniętym może odpowiedzieć, a także perspektywy i możliwości, jakie oferuje na poziomie gospodarczym i przedsiębiorczym.

Zarówno wytwórcy odpadów, jak i konsumenci zasobów, wszystkie formy działalności są dotknięte koniecznym przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Poprzez wywiady z założycielami start-upów symbolicznych dla tej nowej generacji firm zajmujących się oddziaływaniem (Phenix, Clean Cup, Gobilab, Agence MU, Back Market, Murfy, Hesus, Etnisi) i ekspertami (Phenix, ESCP, ADEME, Circul'R) odkryjesz innowacyjne projekty modeli biznesowych i skorzystasz z ich opinii, aby rozpocząć własną przygodę.

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Wyzwanie Emilie: wrócić do swoich pierwszych miłości od 8 miesięcy do dnia