Urządzenie Zbiorowe przejścia ou „Transco” ma na celu ochronę pracowników, których praca jest zagrożona, poprzez oferowanie im podniesienia kwalifikacji poprzez certyfikowane szkolenia przygotowujące do obiecujących zawodów, przy jednoczesnym zapewnieniu im wynagrodzenia w trakcie tego kursu przy zachowaniu umowy o pracę.

Wdrożenie operacyjne jest szczegółowo opisane w okólniku Ministerstwa Pracy z dnia 11 stycznia 2021 r. Został on przekazany zainteresowanym służbom państwowym, a także podmiotom zajmującym się zatrudnieniem na terytoriach.

Identyfikacja obiecujących zawodów Listy zostaną opracowane na każdym terytorium w celu nadania priorytetu finansowaniu ścieżek pracowników do tych zawodów. Na poziomie regionalnym wykazy te zostały sporządzone w ostatnim kwartale 2020 r. Mogą być one w podziale na obszary zatrudnienia i uzupełniane w 2021 r. na węższym poziomie terytorialnym.
Listy te są zatwierdzane przez Crefop, a następnie przekazywane aktorom i publikowane na stronach Dyrekcji i prefektur.

Badanie akt i wsparcie finansowePro Transitions (AT Pro) instruuje i przyjmuje prośbę o wsparcie finansowe profesjonalnej ścieżki przejścia jako część Transko, zwłaszcza w odniesieniu do jego spójności i aktualności. Ona

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Koniec umowy: podsumowanie oszczędności pracowników wzbogacone o nowe informacje