Ta operacja, która zatem obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. Pod groźbą utraty praw nabytych, była konieczna ze względu na zmianę reżimu obu systemów. Potrzeba wzmocniona ostatnią reformą kształcenia przewidzianą w ustawie „o wolności wyboru przyszłości zawodowej” z 5 września 2018 r.

Utworzony w 2014 r. DIF umożliwił swoim posiadaczom nabycie prawa poboru na szkolenie liczone w godzinach opłaconych przez fundusze inwestycyjne przez dotychczasowe zatwierdzone wspólne organy pobierające (OPCA).
W przypadku niewykorzystania godzin nabytych w ramach DIF ustalono pułap 120 godzin. Godziny, które można zatem dziś przeliczyć na euro, pod warunkiem, że prawa zostaną przeniesione na ich konto CPF, które od 2015 r. Jest finansowane w wysokości 500 EUR rocznie dla pracowników zatrudnionych co najmniej w niepełnym wymiarze godzin, w ramach limitu 5.000 EUR. W przypadku najmniej wykwalifikowanych pracowników koszty żywności zwiększono do 800 EUR rocznie i ograniczono do 8.000 XNUMX EUR. Aktywni pracownicy, którzy aktywowali swoje osobiste konto internetowe, mają zatem możliwość zwiększenia swojego gniazda poprzez przeniesienie…