Całkowicie bezpłatne szkolenie premium OpenClassrooms

Planowanie zasobów ludzkich i umiejętności jest głównym wyzwaniem dla większości organizacji. Wiąże się to z rozwojem wiedzy w oparciu o strategię rozwoju firmy i dopasowaniem posiadanych umiejętności do średnioterminowych potrzeb.

Oznacza to, że dział HR musi przeanalizować i zdiagnozować cele strategiczne firmy, wspólnie ze wszystkimi interesariuszami opracować plan działania w zakresie rekrutacji, szkoleń i mobilności.

Komunikacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ interesariusze, menedżerowie i pracownicy muszą być zaangażowani w proces zmiany, aby odnieść sukces i osiągnąć cele biznesowe.

Posiadanie planu rozwoju ludzi i umiejętności może stworzyć znaczące możliwości rozwoju pracowników i organizacji. Jednakże istnieje również ryzyko, jeśli kwestie i procesy prawne, społeczne i biznesowe nie są kontrolowane.

Chcesz dowiedzieć się, jak zaprojektować to złożone, ale strategiczne narzędzie dla Twojej organizacji i Twoich pracowników? Jeśli tak, to weź udział w tym kursie!

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie→