Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • Ucz z uwzględnieniem ograniczeń poznawczych uczniów.
  • Ucz w sposób, który promuje długotrwałą pamięć.
  • Zidentyfikuj determinanty destrukcyjnego zachowania.
  • Ustal strategię zarządzania zachowaniem uczniów.
  • Zidentyfikuj praktyki, które wpływają na motywację uczniów.
  • Promuj wewnętrzną motywację, samoregulację uczenia się i rozwijaj strategie metapoznawcze u swoich uczniów.

Opis

Ten Mooc ma na celu ukończenie szkolenia z psychologii nauczycieli. Obejmuje 3 bardzo konkretne tematy, które są bardzo dobrze zrozumiane dzięki dziesięcioleciom badań w psychologii i które są absolutnie kluczowe dla nauczycieli:

  • pamięć
  • Zachowanie
  • motywacja.

Te 3 przedmioty zostały wybrane ze względu na ich istotne znaczenie i przekrojowe zainteresowanie: są one ważne we wszystkich przedmiotach i na wszystkich poziomach edukacji, od przedszkola do szkolnictwa wyższego. Dotyczą 100% nauczycieli.

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Reklama na Facebooku: Masterclass Retargeting