Jest to zgodne z:

krajowa strategia chmury ogłoszone w połowie maja 2021 r. przez Ministerstwo Gospodarki, Finansów i Naprawy, Ministerstwo Transformacji i Służby Publicznej oraz Sekretariat Stanu ds. Transformacji Cyfrowej i Komunikacji Elektronicznej; rozwój europejskiego systemu certyfikacji w odniesieniu do dostawców chmury, a w szczególności do „wysokiego” poziomu certyfikacji, dla którego Francja domaga się równoważności z SecNumCloud.

Główne składki to:

wyjaśnienie kryteriów immunitetu od przepisów pozawspólnotowych, poza istniejącymi wymogami lokalizacyjnymi, poprzez wymogi techniczne mające na celu ograniczenie dostępu do infrastruktury technicznej serwisu przez osoby trzecie i niekontrolowane transfery oraz szczególne wymogi prawne dotyczące usługodawcy i jego powiązań z podmiotami trzecimi. Te kryteria prawne zostały opracowane w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw (DGE); wykonanie testów włamaniowych przez cały cykl życia kwalifikacji SecNumCloud.

Ta zmiana uwzględnia również działania typu CaaS (Kontener jako usługa) oraz informacje zwrotne z pierwszych ocen.

obserwacje,