Choć może się to wydawać oczywiste, celem każdej firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów. Niezależnie od tego, czy jest to lokalny sklep spożywczy za rogiem, czy duża międzynarodowa firma oferująca kompletne rozwiązania internetowe: wszystkie firmy dążą do celu zaspokoić potrzeby użytkowników.
Chociaż ta powszechna prawda jest powszechnie znana, nie wszystkie firmy odnoszą sukcesy. Przeszkodą jest umiejętność odkrywania i rozpoznawania prawdziwych wyzwań i pragnień docelowych odbiorców. To jest, gdzie zdolność do zadawać pytania ujawnia swoją moc. Aby osiągnąć cele, ankieter musi być dobrze wyposażony w umiejętności zadawania pytań, uważnie słuchać i być gotowym do zaakceptowania wyników i wniosków, nawet jeśli niektóre wstępne założenia nie są prawdziwe. Czym charakteryzuje się dobry wywiad?

Słuchaj uważnie swoich klientów

To nie jest dobry znak, aby ankieter mówił więcej niż respondent. Może być kuszące, aby zacząć „sprzedawać” swój pomysł, ale takie podejście ci nie pomoże zrozumieć, czy potencjalnemu klientowi się to podoba.
Jedną z najważniejszych zasad jest uważne słuchanie tego, co mówi rozmówca, a nie dzielenie się swoimi poglądami i pomysłami. Pomoże Ci to skoncentrować się na nawykach, upodobaniach, problemach i potrzebach klientów. W ten sposób możesz otrzymać wiele cennych informacji, które ostatecznie przyniosą korzyść Twojemu produktowi.
Jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych praktyk słuchania jest aktywne słuchanie.

Bądź zorganizowany ze swoimi klientami

La komunikacji między badaczem a respondent będzie mówił płynnie, jeśli wywiad jest ustrukturyzowany i nie „przeskakujesz” z tematu na temat.
Bądź konsekwentny i upewnij się, że Twoja rozmowa ma logiczną strukturę. Oczywiście nie możesz przewidzieć każdego pytania, które zadasz, ponieważ wiele z nich będzie opierać się na informacjach, które zdobędziesz podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale upewnij się, że rozmówca podąża za Twoim tokiem myślenia.

Użyj właściwych pytań

Jeśli rozmowa opiera się na pytaniach zamkniętych, mało prawdopodobne jest odkrycie nowych cennych informacji. Pytania zamknięte na ogół ograniczają odpowiedzi do jednego słowa i nie pozwalają na przedłużenie rozmowy (przykład: czy zwykle pijesz herbatę lub kawę?). próbować formułować pytania otwarte aby zaangażować rozmówcę do rozmowy i uzyskać jak najwięcej informacji (np. co zwykle pijesz?).
Oczywistą zaletą pytania otwartego jest to, że odkrywa nieoczekiwane nowe informacje, których wcześniej nie brałeś pod uwagę.

Zadawaj pytania dotyczące przeszłości i teraźniejszości

Pytania o przyszłość nie są zalecane w wywiadzie, ponieważ pozwalają respondentom zacząć wyobrażać sobie możliwe scenariusze, dzielić się subiektywnymi opiniami i przewidywać. Takie pytania są mylące, ponieważ nie są oparte na faktach. Jest to założenie, które respondent robi dla Ciebie (przykład: jakie funkcje Twoim zdaniem warto byłoby dodać do tej aplikacji mobilnej?). Właściwym podejściem byłoby skupienie się na przeszłości i teraźniejszości, zamiast mówić o przyszłości (przykład: czy możesz nam pokazać, jak korzystasz z aplikacji? Masz trudności?).
Zapytaj respondentów o ich aktualne i przeszłe doświadczenia, zapytaj o konkretne przypadki, jakie trudności napotkali respondenci i jak je rozwiązali.

Rób 3 sekundowe przerwy

Stosowanie ciszy jest potężny sposób zadawania pytań. Pauzy w przemówieniu można wykorzystać do podkreślenia pewnych punktów i/lub dać wszystkim stronom kilka sekund na zebranie myśli przed udzieleniem odpowiedzi. Istnieje zasada „3 sekund” dla przerw:

  • trzysekundowa przerwa przed pytaniem podkreśla wagę pytania;
  • trzysekundowa pauza bezpośrednio po pytaniu pokazuje respondentowi, że czeka na odpowiedź;
  • ponowne zatrzymanie się po wstępnej odpowiedzi zachęca rozmówcę do kontynuowania bardziej szczegółowej odpowiedzi;
  • przerwy krótsze niż trzy sekundy okazały się mniej skuteczne.