W firmach po spotkaniach często pojawiają się raporty lub e-maile podsumowujące, tak więc osoby, które nie mogły uczestniczyć, są świadome tego, co zostało powiedziane, lub osób obecnych, aby zachować pisemny zapis. , W tym artykule pomożemy Ci napisać e-mail podsumowujący po spotkaniu.

Napisz podsumowanie spotkania

Podczas robienia notatek na spotkaniu należy zwrócić uwagę na kluczowe elementy, aby następnie móc napisać podsumowanie:

  • Liczba uczestników i nazwiska uczestników
  • Kontekst spotkania: data, godzina, miejsce, organizator
  • Temat spotkania: zarówno główny temat, jak i różne poruszane tematy
  • Większość problemów została rozwiązana
  • Zakończenie spotkania i zadania przydzielone uczestnikom

Twój e-mail podsumowujący spotkanie powinien zostać wysłany do wszystkich uczestników, ale także do osób zainteresowanych, na przykład w twoim dziale, którzy nie mogli uczestniczyć lub którzy nie zostali zaproszeni.

Spotkanie z syntezowanym szablonem e-mail

Oto model email podsumowanie spotkania:

Temat: Podsumowanie spotkania w dniu [data] w [temat]

Bonjour à tous,

Poniżej znajduje się podsumowanie spotkania na [temat] zorganizowane przez [host], które odbyło się w [miejsce] w dniu [data].

Na spotkaniu obecnych było X osób. Pani / Pan [organizator] otworzył spotkanie prezentacją na [temat]. Następnie omówiliśmy następujące kwestie:

[Lista zagadnień omawianych i krótkie podsumowanie]

Po naszej debacie wyłoniły się następujące kwestie:

[Lista wniosków ze spotkania i zadań do wykonania].

Następne spotkanie odbędzie się około [data], aby śledzić postępy w tych kwestiach. Otrzymasz dwa tygodnie przed zaproszeniem do wzięcia udziału.

Z poważaniem,

[Podpis]