INFORMACJE O PLIKU RODZINNYM - dyskretnie, w czasie kryzysu zdrowotnego spowodowanego pandemią Covid-19, Matignon stara się wzmocnić prawa niektórych pracowników. Premier Jean Castex zwierzył się dwoma dekretami z 12 lutego opublikowanymi następnego dnia w Dziennik Urzędowy, misja skierowana do dwóch parlamentarzystów od większości do pracy „Warunki rozwoju różnych form organizacji zatrudniania pracowników na krótkie zlecenia”. Za tym długim tytułem kryje się chęć przygotowania "Reforma" przeznaczone na korzyść pracowników zatrudnionych na podstawie umów o użytkowanie na czas określony (CDDU), należy wskazać umowy, które Plik rodzinny został uzyskany, przekazany przez Matignon senatorowi Rassemblement des demokrats, progressistes et Independants (RDPI) Xavierowi Iacovelliemu oraz zastępcy La République en Marche (LREM) Jean-François Mbaye.

L '"Wyjątek" które stanowią CDDU „We francuskim prawie pracy” to narzędzie dostępne dla pracodawców„Około piętnastu sektorów”, wspomina szef rządu w swoim liście. Zasady dotyczące CDDU zapewniają niewielką ochronę pracowników: umowy te charakteryzują się brakiem zapłaty premii za niepewność, „Z wyjątkiem specjalnej klauzuli przewidzianej w układach zbiorowych”. Kodeks