• opisać podstawowe mechanizmy fluwialne i obliczyć warunki przepływu w rzekach (przewidywanie przepływów, obliczanie głębokości wód) przynajmniej metodami przybliżonymi,
  • prawidłowo stawiają problemy: zagrożenia dla rzeki, zagrożenia, jakie rzeka stwarza dla okolicznych mieszkańców (w szczególności ryzyko powodzi)
  • zyskać większą autonomię i kreatywność dzięki lepszemu zrozumieniu kontekstu pracy.

Kontynuacja kursu i wydawanie certyfikatów są bezpłatne

Opis Projektu

Ten kurs dotyczy dynamiki rzek zarządzanych na przykładach terenu o udokumentowanym zainteresowaniu zarówno dla krajów południowych, jak i północnych (Benin, Francja, Meksyk, Wietnam itp.).
Powinna umożliwić doskonalenie i wzbogacenie wiedzy z zakresu hydrologii i jakości wód, hydrauliki i geomorfologii rzecznej, stosowanej w gospodarce rzecznej.
Oferuje metodologiczną i techniczną wiedzę, jak oceniać stan cieków wodnych i rozważać interwencje, które można przenieść na różne środowiska na północy i południu.