Bezpieczna dobrowolna mobilność lub MVS to system wprowadzony w celu umożliwienia pracownikowi tymczasowego odejścia z pracy w celu wykonywania działalności w innej firmie. Zachowuje jednak możliwość powrotu na stanowisko w swojej pierwotnej firmie przez określony czas. Warunki związane z bezpieczną mobilnością dobrowolną, inną niż urlop z tytułu mobilności, są szczegółowo opisane w art. L1222 Kodeksu pracy. Te środki jest przeznaczony dla pracowników, którzy pracowali w firmie przez 2 kolejne lata lub nie. Ma zastosowanie w firmach zatrudniających co najmniej 300 pracowników. Jeśli pracownik nie wróci po ustalonym terminie, będzie to traktowane jako naruszenie umowy. Procedury rezygnacji nie ulegają zmianie. Ponadto nie będzie żadnego wezwania do poszanowania.

Jak ubiegać się o bezpieczną dobrowolną mobilność

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych wyjątkowych formalności do spełnienia. Z drugiej strony ważne jest, aby pracownik przesłał list polecony za potwierdzeniem odbioru. Pracodawca nie ma obowiązku ustosunkować się do wniosku pracownika w określonym terminie. Jeśli jednak pracownik uzyska dwie kolejne odmowy, ma prawo zażądać szkolenia w ramach CPF przejścia zawodowego. W każdym razie pracodawca nie jest zobowiązany do podania przyczyny odmowy.

Jeśli firma się zgodzi, zostanie sporządzona umowa. Będzie to zawierać cel, czas trwania i daty bezpiecznego okresu dobrowolnej mobilności. Będzie zawierał również punkty, na które należy zwrócić uwagę, aby pracownik mógł wrócić na swoje stanowisko.

Oczywiście pracodawca może odmówić pracownikowi powrotu na swoje stanowisko po zakończeniu okresu mobilności. Rzeczywiście, może sobie pozwolić na zwolnienie pracownika, pod warunkiem, że uzasadni prawdziwą przyczynę zwolnienia. Tym samym pracownik będzie korzystał z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Sposoby formułowania wniosku o bezpieczną mobilność dobrowolną

Oto kilka przykładowych listów z żądaniem MVS, które możesz dostosować do swojej sytuacji. Nie zapomnij podać powodów, które motywują Cię do złożenia tego wniosku. Ważne jest również rozwijanie chęci do wyzwań, bez okazywania braku zainteresowania obecnym stanowiskiem. Chodzi o to, aby przekonać pracodawcę, aby udzielił Ci tego pozwolenia.

Przykład 1

Nazwisko Imię pracownika
Adres
kod pocztowy

Firma… (nazwa firmy)
Adres
kod pocztowy

                                                                                                                                                                                                                      (Miasto), dnia ... (Data),

Temat: Wniosek o bezpieczną dobrowolną mobilność

Pan / Pani Menedżer ds. Zasobów ludzkich,

Wierny Państwa firmie od (data), niniejszym składam wniosek o bezpieczną mobilność dobrowolną na okres (czas trwania), zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie pracy (data obowiązywania) i art. L1222- 12 Kodeksu pracy.

Zawsze pasjonuję się (dziedziną), nadszedł czas, bym odkrył inne horyzonty, aby rozwinąć swoje umiejętności. To nowe doświadczenie byłoby dla mnie okazją do stopniowego realizowania moich ambicji osobistych i zawodowych.

Przez lata pracy w Twojej organizacji zawsze wykazywałem się dużym profesjonalizmem i wzorowym poczuciem odpowiedzialności. Zawsze starałem się poprawnie wykonać wszystkie misje, które mi powierzyłeś do tej pory. Poświęciłem również wszystkie swoje umiejętności właściwemu rozwojowi organizacji.

Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł spełnić moją prośbę. Pozostaję do waszej całkowitej dyspozycji, aby omówić różne warunki związane z moim ewentualnym powrotem.

W oczekiwaniu na pozytywną odpowiedź z Państwa strony proszę o przyjęcie, Szanowni Państwo, wyrazy mojego szczerego pozdrowienia.

 

podpis

Przykład 2

Nazwisko Imię pracownika
Adres
kod pocztowy

Firma… (nazwa firmy)
Adres
kod pocztowy

(Miasto), dnia ... (Data),

Temat: Bezpieczna dobrowolna mobilność

Pan / Pani Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich,

Niniejszym chciałbym poprosić o wyrażenie zgody na okres bezpiecznego dobrowolnego przemieszczania się (pożądany okres), zgodnie z art. L1222-12 Kodeksu pracy.

Od (data wejścia do firmy) zawsze stawiam swoje umiejętności w służbie Twojej organizacji. Dobre wyniki, jakie zapewniłem w ciągu ostatnich kilku lat, świadczą o moim niezawodnym zaangażowaniu i niewzruszonej powadze.

Aby móc osiągnąć swoje cele osobiste i zawodowe, ważne jest dla mnie otwarcie się na inne możliwości w zakresie (przewidywanej dziedziny). Ta nowa przygoda, która mnie czeka, pozwoli mi wnieść nowe rzeczy do Twojej organizacji podczas mojego ewentualnego powrotu.

Proszę o wyrażenie zgody na moją prośbę. Aby omówić warunki mojego kontraktu, pozostaję do Twojej pełnej dyspozycji.

W nadziei na pozytywną odpowiedź od Państwa, proszę Pani, Szanowny Panie, przyjąć wyrazy moich najdostojniejszych pozdrowień.

 

podpis

 

Te modele można odrzucić zgodnie z Twoim profilem. Można je również rozbudowywać zgodnie z Państwa życzeniem i projektem. Pamiętaj, że nie ma to na celu oczernienia pozycji, którą obecnie zajmujesz, ale raczej podkreślenie twoich pragnień wzrostu i wyzwań. Uporządkuj swoje pomysły, aby nie przeładować listu.

Kroki w celu uzyskania Twojej bezpiecznej dobrowolnej mobilności

Jak stwierdzono powyżej, nie ma konkretnego podejścia do tego typu wniosków. Wystarczy, że pracownik napisze list za potwierdzeniem odbioru. Rzeczywiście, przekazanie wniosku na piśmie jest gwarancją identyfikowalności. Wtedy pozostaje tylko czekać na odpowiedź pracodawcy. Okres bezpiecznej dobrowolnej mobilności to kwestia w pełni negocjowana przez obie strony.

Najważniejsze jest, aby dobrze zadbać o list i stawiać twarde argumenty, aby pracodawca był w pełni przekonany.

Teraz możesz odejść z firmy, w której aktualnie pracujesz, dla innej, mając pewność, że będziesz mógł wrócić, jeśli sprawy nie pójdą zgodnie z planem! Dzięki prośbie o bezpieczną dobrowolną mobilność korzystasz z większej swobody i bezpieczeństwa. To ciekawa alternatywa dla rezygnacji.

Zapotrzebowanie na dobrowolną mobilność w celu zapewnienia bezpieczeństwa również zmniejsza ryzyko bezrobocia. To sposób na drugą opcję pod łokciem. Tego typu urządzenie może być również korzystne dla firmy, ponieważ pozwala zwolnić stanowisko bez utraty dobrego elementu organizacji.

 

Pobierz „Formuluj pismo z prośbą o bezpieczną dobrowolną mobilność, przykład 1”

sformułuj-list-prośbę-o-dobrowolną-bezpieczną-mobilność-przykład-1.docx – pobrano 10551 razy – 19,98 KB

Pobierz „Formuluj pismo z prośbą o bezpieczną dobrowolną mobilność, przykład 2”

sformułuj-list-prośbę-o-dobrowolną-bezpieczną-mobilność-przykład-2.docx – pobrano 10512 razy – 19,84 KB