Częściowa działalność: system prawa zwyczajowego

Stawka godzinowa do obliczania zasiłku na częściową aktywność wynikającą z prawa zwyczajowego pozostaje ustalona na poziomie 60% wynagrodzenia referencyjnego brutto, z ograniczeniem do 4,5 godz. płacy minimalnej.

Stawka zastosowana do wyliczenia odszkodowania wypłacanego pracownikowi jest utrzymywana na poziomie 70% wynagrodzenia referencyjnego brutto, z ograniczeniem do 4,5 godzinowego wynagrodzenia minimalnego do 30 kwietnia.

Co sprawia, że ​​pozostała część jest zależna dla pracodawców od systemu common law, wynosząca 15%. Ten poziom wsparcia jest na razie zaplanowany do 30 kwietnia.

Stawka 36% dodatku z tytułu częściowej aktywności teoretycznie powinna obowiązywać od 1 maja 2021 r.

Część działalności: sektory chronione (załączniki 1 i 2 lub S1 i S1bis)

Pracodawcy, których główna działalność dotyczy:

wykaz, o którym mowa w dodatku 1 lub S1, obejmujący w szczególności sektory turystyki, hotelarstwa, gastronomii, sportu, kultury, transportu pasażerskiego i imprez; lista zwana załącznikiem 2 lub S1bis, która grupuje tak zwane sektory pokrewne i której główna działalność znajduje się w załączniku 2 i która doznała pewnego spadku o ...