Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • poznać okoliczności, w których dochodzi do wykrycia raka
  • zrozumieć etapy i metody diagnozowania raka oraz ich organizację w czasie
  • zrozumieć, w jaki sposób choroba jest ogłaszana pacjentowi
  • zrozumieć wyzwania diagnozy, aby następnie zapewnić najlepsze postępowanie terapeutyczne

Opis

Tylko dokładna diagnoza pozwala na dobranie najbardziej odpowiedniego leczenia. Ten kurs wyjaśni Ci, dlaczego ta ogólna zasada ma kluczowe znaczenie w przypadku nowotworów.

Nowotwory lub nowotwory złośliwe odpowiadają chorobom, które mają wspólne cechy, ale także wiele różnic. W przypadku wszystkich tych nowotworów, występujących u pacjentów, którzy sami mają unikalne cechy, istnieje obecnie duża liczba możliwych sposobów leczenia. Przy dokładnej diagnozie zostanie wybrane najbardziej odpowiednie leczenie, które zostanie nazwane „Spersonalizowane leczenie”.

Scharakteryzuj dokładnie raka przed jakimkolwiek leczeniem jest poważnym problemem, który angażuje lekarzy klinicznych, specjalistów w dziedzinie obrazowania radiologicznego i tkanek oraz biologii nowotworów.

Naszą misją jest zapewnienie wizja globalna głównych etapów diagnozy raka.

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Przewodnik po MosaLingua: Jak skutecznie zachować postanowienia noworoczne [eBook]