Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • Rozwijaj swoją kulturę prawną;
  • Poznaj metodę rozumowania specyficzną dla prawników.

Opis

Nauka prawa opiera się na nabyciu prawnego „sposobu myślenia”. Celem kursu jest przedstawienie ogólnego zarysu tej metody rozumowania poprzez przeanalizowanie głównych gałęzi przedmiotu.

W ten sposób MOOC oferuje spójny przegląd prawa. Jest skierowany w szczególności do:

  • uczniowie szkół średnich, którzy chcieliby rozpocząć studia prawnicze, nie wiedząc, na czym dokładnie polegają te studia.
  • studenci studiów wyższych, którzy w trakcie studiów wyższych mogą uczęszczać na studia prawnicze, niekoniecznie przyzwyczajeni do metody rozumowania prawniczego.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Pomoc w zakresie wolontariatu terytorialnego w zielonej firmie (VTE Vert)