Przed utworzeniem ogólnego statusu demaskatora ustawą Sapin 2 (L. n ° 2016-1691 z 9 grudnia 2016 r., Dotyczący przejrzystości, walki z korupcją i modernizacji ekonomiczna), ustawodawca wprowadził już pewne przepisy mające na celu ochronę pracowników, którzy w dobrej wierze potępiali akty korupcji (Labour C., art. L. 1161-1, uchylony ustawą Sapin 2), co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowie publiczne lub środowisko (C. trav., art. L. 4133-5, również uchylone przez ustawę Sapin 2) lub fakty, które mogą stanowić przestępstwo lub przestępstwo (C. trav., art. L. 1132-3-3).

Ta ostatnia ochrona została wprowadzona w 2013 r. (L. n ° 2013-1117, 6 grudnia 2013 r., Dotycząca zwalczania oszustw podatkowych oraz poważnych przestępstw gospodarczych i finansowych) w rozdziale Kodeksu pracy dotyczącym zasady dyskryminacja: „żaden pracownik nie może zostać ukarany, zwolniony ani być przedmiotem środka dyskryminacyjnego, bezpośredniego lub pośredniego, […] za powiązanie lub zeznanie w dobrej wierze o faktach stanowiących przestępstwo lub przestępstwo, o którym byłby świadomy, wykonując swoje obowiązki ”. W przypadku sporu, gdy tylko dana osoba przedstawi okoliczności faktyczne, które pozwalają przypuszczać, że ma powiązania lub ...

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  BDES: nowe funkcje w 2021 roku?