Układ zbiorowy SYNTEC-CINOV: ryczałtowa stawka godzinowa dla pracowników objętych sposobem 2 „wykonywanie misji”

Pracownik pracował jako analityk operacyjny w firmie informatycznej. Po jego rezygnacji pracownik przejął prud'hommes. W szczególności zakwestionował ważność umowy o pracę na czas określony, której podlegał na podstawie układu zbiorowego SYNTEC-CINOV.

Umowa na czas określony dla osoby zainteresowanej dotyczyła modalności 2 „wykonywanie misji”, przewidzianej w umowie z dnia 22 czerwca 1999 r. dotyczącej godzin pracy (rozdział 2, art. 3).

Tekst ten przewiduje w szczególności, że sposób 2 ma zastosowanie do pracowników, których nie dotyczą standardowe zasady lub wykonywanie misji w sposób całkowicie niezależny. Ewidencjonowanie czasu pracy odbywa się w dniach, z coroczną kontrolą czasu pracy.

Ich wynagrodzenie obejmuje wszelkie zmiany godzinowe osiągnięte w ramach limitu, którego wartość wynosi maksymalnie 10% dla tygodniowego harmonogramu trwającego 35 godzin. Wreszcie, pracownicy ci nie mogą pracować w firmie dłużej niż 219 dni.

W tym przypadku pracownik początkowo uważał, że nie jest objęty ryczałtem