Posiadacze osobistego konta szkoleniowego (CPF), którzy chcą używać swojego konta do szkolenia w strategicznych zawodach cyfrowych, mogą teraz uzyskać uzupełniające finansowanie państwowe.

W ramach planu „France Relance” państwo postanowiło wdrożyć politykę'' dodatkowe prawa w ramach Osobistego Konta Treningowego (CPF), które można zmobilizować poprzez „Moje Konto Treningowe”.

Adaptacja umiejętności ludzi pracy jest w istocie jednym z elementów planu naprawczego mającego na celu wzmocnienie konkurencyjności kilku strategicznych dla krajowej gospodarki sektorów, które zostały osłabione przez kryzys zdrowotny.

Jakie szkolenia państwo wspiera tym finansowaniem?

Zdefiniowana reguła dopasowania jest przeznaczona dla każdego posiadacza CPF (pracownik, osoba poszukująca pracy, osoba samozatrudniona itp.) do szkolenia w dziedzinie cyfrowej (przykłady: web developer, twórca i administrator strony internetowej, technik wsparcia komputerowego, itp.).

Składka jest uruchamiana, gdy saldo konta jest niewystarczające do opłacenia szkolenia. Wysokość składki może wynosić 100% pozostałej kwoty do zapłaty w ramach limitu 1 € za plik szkoleniowy. Wkład państwa nie wyklucza wkładu innego podmiotu finansującego lub posiadacza