Techniki zajmują coraz większe miejsce w naszych społeczeństwach, a mimo to pozostają w dużej mierze nieznane. Przez techniki rozumiemy przedmioty (narzędzia, przyrządy, różne urządzenia, maszyny), procesy i praktyki (rzemieślnicze, przemysłowe).

Ten MOOC ma na celu dostarczenie narzędzi do zrozumienia, w jaki sposób te techniki są wytwarzane w ich kontekście politycznym, gospodarczym, społecznym i estetycznym oraz w jaki sposób konfigurują przestrzenie i społeczeństwa, czyli domy, miasta, krajobrazy i środowisko ludzkie, w którym się mieszczą.
MOOC ma również na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, aby zidentyfikować, zachować, chronić i ulepszać je, to znaczy pracować na rzecz ich dziedzictwa.

Co tydzień nauczyciele zaczną od zdefiniowania kierunków studiów, wyjaśnią główne pojęcia, przedstawią przegląd różnych dotychczas opracowanych podejść, a na końcu zaprezentują studium przypadku dla każdej dziedziny.