Telepraca na zalecenie lekarza medycyny pracy: czy musisz się do tego dostosować?

Pismo z medycyny pracy zaleca telepracę pracownika do pandemii r Covidien-19 dobiega końca. Czy koniecznie muszę pozytywnie zareagować i ustawić pracę zdalną? Jakie mam możliwości w obliczu tego zalecenia lekarskiego?

Medycyna pracy: ochrona pracowników

Wiedz, że lekarz medycyny pracy może, jeżeli uzna to za konieczne i uzasadnione względami odnoszącymi się w szczególności do wieku lub stanu fizycznego i psychicznego pracownika, zaproponować na piśmie:

  • indywidualne środki dotyczące wyposażenia, adaptacji lub przebudowy stanowiska pracy;
  • ustalenia dotyczące czasu pracy (Kodeks pracy, art. L. 4624-3).

Dlatego lekarz medycyny pracy może całkowicie zalecić instalację telepraca dla pracownika do czasu poprawy stanu zdrowia związanego z Covid-19.

Ważny
Zgodnie z krajowym protokołem mającym na celu zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników firmy w obliczu epidemii Covid-19 reguła telepracy musi być stosowana we wszystkich czynnościach, które na to pozwalają. W przypadku pracowników, którzy mogą wykonywać wszystkie swoje zadania zdalnie, czas pracy przy telepracy jest zwiększony do 100%.