Jako pracodawca musiałem dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, dlatego umieszczałem ich, gdy tylko było to możliwe, w sytuacji telepracy. Czy jednak mogę zdalnie monitorować aktywność moich telepracowników?

Niezależnie od tego, czy wdrożenie telepracy w Twojej firmie jest wynikiem układu zbiorowego podpisanego ze związkami zawodowymi, czy też kryzysu zdrowotnego, nie wszystko jest dozwolone i pewne zasady muszą być przestrzegane.

Chociaż ogólnie ufasz swoim pracownikom, nadal masz pewne obawy i zastrzeżenia dotyczące ich produktywności, gdy pracują zdalnie.

Dlatego chcesz kontrolować aktywność pracowników, którzy pracują w domu. Co jest dozwolone w tej sprawie?

Telepraca: ograniczenia kontroli pracowników

CNIL opublikował pod koniec listopada pytanie i odpowiedź na temat telepracy, która odpowiada na to pytanie.

Według CNIL możesz w pełni kontrolować działalność pracowników telepracy pod warunkiem, że kontrola ta jest ściśle proporcjonalna do realizowanego celu i nie narusza praw i wolności Twoich pracowników oraz przy poszanowaniu oczywiście jakieś zasady.

Wiedz, że trzymasz, y ...