Co to jest AFEST?

AFEST to akcja szkoleniowa w miejscu pracy. To jest model przekazywania know-how zakorzenionego w pracy w Twojej firmie. Ta metoda nauczania jest uznawana przez ustawę z dnia 5 r Za wolność wyboru swojej przyszłości zawodowej.

AFEST opiera się na dwie zasady :

Praca jest głównym materiałem dydaktycznym. Bazując na próbach, sukcesach i błędach, pracownik (uczeń) również buduje swoją naukę na giełdzie pod okiem trenera AFEST. Pracownik jest współtwórcą swojej wiedzy.

AFEST przebiega naprzemiennie w dwóch fazach:

Faza sytuacja z prawdziwego życia (pracownik uczy się poprzez działanie). Faza perspektywa pracownika (pracownik analizuje, co robi i jak to robi), zwane „refleksyjną sekwencją”.

OCAPIAT wspiera realizację AFEST w ramach działań szkoleniowych planu rozwoju umiejętności poprzez:

Rozwiązanie inżynieryjne do projektowania działań AFEST : AFEST Czas. Wsparcie kosztów wynagrodzenia Twojego praktykanta i (wewnętrznego) trenera pracowników: Bonus AFEST + (zarezerwowane dla firm zatrudniających mniej niż 50 pracowników). Jakie cele ...