Układy zbiorowe: jak uciekać się do długoterminowej działalności częściowej (APLD)?

Częściowa działalność długoterminowa (znana jako APLD) zwana również „działalnością zredukowaną w celu kontynuowania zatrudnienia (ARME)” to system współfinansowany przez państwo i UNEDIC. Jego powołanie: umożliwienie firmom, które stoją w obliczu trwałego ograniczenia działalności, skrócenie czasu pracy. W zamian firma musi podjąć pewne zobowiązania, zwłaszcza w zakresie utrzymania zatrudnienia.

Nie są wymagane żadne kryteria wielkości ani sektora działalności. Jednak, aby ustanowić ten system, pracodawca musi polegać na umowie zakładowej, korporacyjnej lub grupowej lub, w stosownych przypadkach, rozszerzonej umowie branżowej. W tym drugim przypadku pracodawca sporządza dokument zgodnie z postanowieniami umowy oddziału.

Pracodawca musi również uzyskać walidację lub zgodę od Administracji. W praktyce przekazuje układ zbiorowy (lub dokument jednostronny) do swojego DIRECCTE.

DIRECCTE ma wtedy 15 dni (na zatwierdzenie umowy) lub 21 dni (na zatwierdzenie dokumentu). Jeśli jego akta zostaną zaakceptowane, pracodawca może korzystać z systemu przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia, maksymalnie 24 miesiące, nieprzerwane lub nie, przez okres 3 kolejnych lat.

W praktyce…

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Podstawy projektowania graficznego