Sukces kursów cyberbezpieczeństwa pokazał, jak ważne jest wspieranie władz lokalnych we wzmacnianiu ich cyberbezpieczeństwa. Obecnie proponuje się nowy mechanizm, mający przede wszystkim pomóc najmniejszym gminom i społecznościom gmin.

Jego cel: wspieranie pozyskiwania przez struktury odpowiedzialne za cyfrową transformację samorządów wspólnych produktów i usług dla ich członków. Te produkty i usługi muszą zwiększać poziom cyberbezpieczeństwa struktur beneficjentów w prosty sposób i zgodnie z ich bezpośrednimi potrzebami w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dla kogo: system jest dostępny dla struktur poolingowych odpowiedzialnych za wspieranie cyfrowej transformacji samorządów. Należą do nich m.in. publiczni operatorzy usług cyfrowych, wydziałowe centra zarządzania, związki mieszane zajmujące się cyfryzacją. Dotowane mogą być wyłącznie struktury publiczne, stowarzyszenia lub grupy interesu publicznego.

Jak aplikować: każdy kandydat składa projekt na Platforma procedur uproszczonych, wyszczególniając jego projekt, beneficjentów, koszt i harmonogram projektu. Wsparcie udzielane jest poprzez dotację obliczaną na podstawie liczby zainteresowanych mieszkańców przypadającej na wspólnotę członkowską, limitowaną dla największych gmin i obejmującą wsparcie dla