Całkowicie bezpłatne szkolenie premium OpenClassrooms

Mobilność wewnętrzna to dziś duże wyzwanie dla firm i ich działów HR. We Francji ponad 30% miejsc pracy w firmach jest obsadzanych przez mobilność wewnętrzną!

Nie wszystkie firmy mają te same narzędzia i zasoby do wdrażania polityki mobilności. Ponadto cele polityki mobilności różnią się w zależności od firmy.

Dlatego metody definicji i wdrażania różnią się w zależności od firmy. Przed wdrożeniem wewnętrznej polityki mobilności menedżerowie HR muszą zadać sobie odpowiednie pytania.

– Jakie są cele rozwoju i promowania mobilności wewnętrznej i jakie są oczekiwane rezultaty?

– Jak będą mierzone?

– Jakie narzędzia są dla nich dostępne?

– Jaki budżet i zasoby są dostępne dla tej polityki?

To szkolenie pomoże Ci odpowiedzieć na te pytania i stworzyć politykę mobilności odpowiadającą potrzebom Twoich pracowników i wynikom Twojej firmy.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie→

ZOBACZ  Miej projekty, które przywracają cię