Pozostań w kontakcie ze swoją firmą

Un zatrzymanie pracy długa choroba nie powinna prowadzić do izolacji społecznej i zawodowej. Powrót do pracy jest przygotowany z dużym wyprzedzeniem.

„Utrzymanie kontaktu z kilkoma zaufanymi współpracownikami pozwala na bieżąco śledzić życie firmy, co ułatwi powrót do pracy” - wskazuje Monique Sevellec, psychosocjolog, która prowadzi system pomocy w powrocie do pracy. Institut Curie (Paryż).

Nawet jeśli nie jest to zobowiązanie, poinformować swoich przełożonych i dział kadr (HRD) ewolucji jego stanu zdrowia może być przydatna.

Z psychologicznego punktu widzenia jest to sposób na projekcję siebie w kierunku choroby po chorobie. Pozwala to również pracodawcy lepiej przewidywać powrót pracownika.

Wizyta przed wznowieniem: podsumuj swoją sytuację

Wizyta przed wznowieniem ma tę samą logikę: przeprowadzana z lekarzem medycyny pracy podczas zwolnienia lekarskiego ma na celu podsumowanie Twojej sytuacji, przygotuj się na powrót do pracy i, jeśli to konieczne, dostosuj swój