Wydatki zawodowe 2021: poznaj metodę obliczania

Wydatki zawodowe to dodatkowe wydatki ponoszone przez pracownika, które są związane z pełnioną funkcją i wykonywaną pracą.

Masz swobodę wyboru sposobu, w jaki będziesz rekompensować pracownikom ich wydatki zawodowe, z zastrzeżeniem przestrzegania zobowiązań prawnych i umownych.

Rekompensata za wydatki zawodowe jest generalnie wypłacana:

lub poprzez zwrot rzeczywistych wydatków. W ten sposób pracownikowi zwracane są wszystkie poniesione koszty. Następnie musi udowodnić swoje wydatki, aby otrzymać zwrot kosztów; lub w formie zryczałtowanych zasiłków. Kwoty są ustalane przez URSSAF. Okoliczności leżące u podstaw poniesionych kosztów muszą być uzasadnione. Na przykład pracownik nie może wrócić do swojego miejsca zamieszkania z powodu podróży służbowej;
bezpośrednio płacąc kwotę wydatków poniesionych przez pracownika, na przykład przekazując pracownikowi firmową kartę kredytową lub udostępniając pracownikowi pojazd do podróży. Wydatki zawodowe 2021: rekompensata w postaci stałych diet

Rekompensata za wydatki zawodowe w postaci stałych dodatków dotyczy wydatków:

jedzenie ; mieszkaniowy; koszty związane z ...

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Przeglądaj Word Online