W ramach planu naprawczego wyjątkowa pomoc finansowa w wysokości 3 euro na umowy o przyuczanie do zawodu zawarte między 000 lipca 1 r. A 2020 lutego 28 r. Zostanie przyznana władzom lokalnym, w razie potrzeby z mocą wsteczną.

Madame Élisabeth Borne, minister pracy, zatrudnienia i integracji, Madame Jacqueline Gourault, minister spójności terytorialnej i stosunków z władzami lokalnymi, madame Amélie de Montchalin, minister transformacji i służby publicznej a pan Olivier Dussopt, delegat minister odpowiedzialny za rachunki publiczne, ogłosił wzmocnienie wsparcia dla uczenia się we władzach lokalnych.

W ramach planu naprawczego Rząd wprowadził 23 lipca 2020 r. Plan „1 młoda osoba, 1 rozwiązanie”, który ma ułatwić wejście w życie zawodowe młodym ludziom poniżej 26 roku życia.

Wprowadzono wyjątkowy mechanizm wspierania praktyk zawodowych, a tym samym zachęcania do zatrudniania młodych ludzi.

Służba publiczna odgrywa zatem pełną rolę w tych wysiłkach. Praktyki zawodowe to droga dostępu, która umożliwia młodym ludziom wejście na rynek pracy, a jednocześnie daje im możliwość poznania zawodów w służbie publicznej. Ponad 40 000 młodych ludzi ...

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Zostanie asystentem sprzedaży: inspirująca zmiana kariery Anissy.