Wywiady zawodowe (nie mylić z corocznymi wywiadami oceniającymi) są obowiązkowe - z karami - dla wszystkich firm, od reformy z 2014 r., zmienionej w 2018 r. ustawą Avenir professionalnel.

W kontekście kryzysu zdrowotnego szczegółowe przepisy dotyczące szkolenia zawodowego, umożliwiające pracodawcom wywiązanie się z obowiązków prawnych w trudnym kontekście, zostały opublikowane w JO z 3 grudnia 2020 r w ramach recepty, której szczegóły są następujące:

Przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. Wykonywania wywiadów zawodowych oraz zawieszenie do tego terminu kar przewidzianych w przypadku niewykonywania inwentaryzacji w terminach Przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. środek przejściowy umożliwiający pracodawcy wywiązanie się z obowiązków wynikających z 6-letniego kursu, poprzez odwołanie się do przepisów obowiązujących w dniu 31 grudnia 2018 r. lub wynikających z ustawy z dnia 5 września 2018 r.

Należy również zwrócić uwagę na przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. Środka przejściowego umożliwiającego prowizje i OPCO „Transition pro” (w przypadku środków przeznaczonych na finansowanie programów studiów lub dodatkowych składek, do limitu 3 euro). finanse w