Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Masz trudności w pracy związane ze stanem zdrowia, jesteś czasowo niezdolny do pracy lub jesteś niepełnosprawny. Istnieją rozwiązania pozwalające dostosować obciążenie pracą i czas pracy do Twojej sytuacji. Dostosowanie aktywności może poprawić Twoje codzienne życie zawodowe i pozwolić Ci pozostać w pracy w dobrych warunkach.

Lekarz prowadzący może zalecić korektę czasu pracy, gdy uzna, że ​​jego pacjent nie może wrócić do pracy w normalnych warunkach. Rozmawiamy o :

powrót do pracy w niepełnym wymiarze godzin w celach terapeutycznych (TPT) gdy pojawia się w wyniku choroby wznowienie pracy umówionej lub w niepełnym wymiarze czasu pracy gdy występuje w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.Czym jest wznowienie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub wznowienie pracy umówionej lub pracy w niepełnym wymiarze godzin?

Wznowienie pracy w niepełnym wymiarze godzin z powodów terapeutycznych, to znaczy ze względów zdrowotnych, oraz wznowienie pracy przystosowanej lub w niepełnym wymiarze godzin to dwie możliwości dostosowania czasu pracy. Są przepisywane przez lekarza prowadzącego po chorobie lub wypadku

ZOBACZ  Symulacja medyczna: to zależy od Ciebie!