Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Nowoczesna praca uczyniła Zagrożenia psychospołeczne (PSR) spersonalizować stale narastający problem w miejscu pracy. Dzisiaj stres stał się pierwszym ryzykiem dla zdrowia pracowników.

Dla pracodawcy, zapobieganie RPS jest obowiązkiem prawnym ze względu na znaczące konsekwencje, jakie wywierają na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostek. Jest to również duże obciążenie ekonomiczne i wydajnościowe dla firmy.

W tym kontekście oraz ze względu na wielość źródeł stresu oraz subiektywny, a czasem niewidoczny charakter tego zjawiska, istnieje potrzeba opracowania wytycznych do budowania podejście ewaluacyjne i prewencyjne przeciwko PSR. Ten MOOC oferuje im całość narzędzia do rygorystycznego podejścia do diagnozy, ewaluacji i realizacji działań przeciwko PSR.

ZOBACZ  Księgowość dla wszystkich