Dzięki „Common Situational Picture” – francusko-niemieckiemu raportowi na temat wspólnego zagrożenia cybernetycznego po obu stronach Renu – ANSSI i BSI przedstawiają przegląd rosnącego zagrożenia ze strony oprogramowania ransomware i podnoszą świadomość zagrożeń i wyzwań, jakie stanowią. dla firm i instytucji.