Zamknięcie dostępu do wynagrodzenia: na czym ono polega?

Mówimy o zajęciu wynagrodzenia, gdy wierzyciel Twojego pracownika prosi Cię o wypłatę określonej kwoty bezpośrednio z wynagrodzenia tego ostatniego. Nakładanie to ma wówczas miejsce bez zgody pracownika na mocy orzeczenia sądu.

Jako garnishee musisz co miesiąc wpłacać do sekretariatu sądu kwotę co najwyżej równą części wynagrodzenia podlegającej zajęciu.

Konfiskata płac: kwota nieuchwytnego ułamka 2021

Aby zapewnić pracownikowi utrzymanie, można podać tylko część jego wynagrodzenia, określoną skalą uwzględniającą jego roczne wynagrodzenie i liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu.

Zwykle ta skala potrąceń i transferów płac jest ustalana corocznie dekretem opartym na zmianach wskaźnika cen konsumpcyjnych gospodarstw domowych publikowanego przez INSEE.

Ponieważ jednak wskaźnik ten nieznacznie się zmienił między sierpniem 2019 a sierpniem 2020, skala nie została ponownie oceniona w tym roku. Skala 2020 będzie zatem nadal obowiązywać w 2021 roku.

Istnieje jednak absolutnie nieuchwytny ułamek równy kwocie dochodu z aktywnej solidarności (RSA) dla jednej osoby (Kod

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Darmowy Excel: dlaczego i jak zamrozić komórkę w obliczeniach?