Całkowicie bezpłatne szkolenie premium OpenClassrooms

Aby zapewnić ciągłość biznesową, firmy muszą stale ewoluować, aby sprostać potrzebom klientów i dostosowywać się do zmian rynkowych. Dlatego ważne jest, aby zawsze posiadali umiejętności niezbędne do ich rozwoju.

Umożliwi to również pracownikom odpowiednią integrację ze środowiskiem pracy i pielęgnowanie predyspozycji zawodowych, które będą sprzyjać rozwojowi ich kariery.

Zarządzanie umiejętnościami wymaga regularnych szkoleń pracowników.

W tym celu oferowane są kursy finansowane przez różne organizacje. Zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach firm i pracowników.

Plan szkoleń obejmuje działania szkoleniowe, które są w dużej mierze finansowane ze środków własnych i stanowią ważne narzędzie zarządzania kompetencjami w firmie. Zapewnia, że ​​rozwój niezbędnych umiejętności odpowiada sytuacji.

Dlatego plan szkoleń musi opierać się na dokładnej analizie strategii firmy oraz potrzeb rozwojowych pracowników.

Jednocześnie konieczne jest nadążanie za ciągłymi zmianami przepisów i obowiązków prawnych.

Analiza możliwości finansowania zewnętrznych projektów szkoleniowych i optymalizacja budżetu to konieczność.

Dowiedz się w porozumieniu z zespołem administracyjnym, partnerami społecznymi i innymi interesariuszami, jak zapewnić dostępność zasobów logistycznych i szkoleń niezbędnych do realizacji takiego projektu.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie→