Za jakość laboratorium uważa się jego zdolność do dostarczania dokładnych, wiarygodnych wyników we właściwym czasie i po najlepszych kosztach, tak aby lekarze mogli określić odpowiednie leczenie dla pacjentów. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością. To podejście polegające na ciągłym doskonaleniu skutkuje zastosowaniem organizacji, która umożliwia osiągnięcie satysfakcji użytkowników laboratorium i zgodności z wymaganiami.

MOOC „Zarządzanie jakością w laboratorium biologii medycznej” ma na celu:

  • Uświadomienie wszystkim pracownikom laboratorium wyzwań związanych z zarządzaniem jakością,
  • Zrozum wewnętrzne działanie normy ISO15189,
  • Zapoznaj się z metodami i narzędziami tworzenia systemu zarządzania jakością.

Podczas tego szkolenia zostaną omówione podstawy jakości oraz wpływ systemu zarządzania jakością na wszystkie procesy realizowane w laboratorium za pomocą filmów instruktażowych. Oprócz tych zasobów informacje zwrotne od podmiotów z laboratoriów, które wdrożyły system zarządzania jakością, posłużą jako referencje pozwalające uzyskać konkretne zrozumienie wdrażania tego podejścia, szczególnie w kontekście krajów rozwijających się, takich jak Haiti, Laos i Mali.