Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • Przyjmij właściwe zachowanie w sytuacji niepewności
  • Skorzystaj z paradoksów
  • Skutecznie wspieraj przemiany

Opis Projektu

Ten MOOC to kompas, który pomoże Ci zrozumieć transformację pracy i zarządzania wywołaną przez pandemię. Pozwoli Ci to mieć wszystkie atuty na odnieść sukces w świecie post-Covid.

Omawia zachowanie do przyjęcia przez sytuacja niepewności, jak wykorzystać paradoksy i jak wspierać przyspieszenie przemian. Znajdziesz tam przegląd dobrych praktyk zarządczych poprzez ilustracje i punkty pogłębienia.