Zrozumienie, jak nasi użytkownicy działają poprzez psychologię

Psychologia jest cennym narzędziem w zrozumieniu, jak działają nasi użytkownicy. Rzeczywiście, ta nauka umożliwia rozszyfrowanie ich zachowań i motywacji, aby lepiej zaspokajać swoje potrzeby. W tej części szkolenia przyjrzymy się różnym aspektom psychologii, które można zastosować do projektowania interfejsów.

W szczególności omówimy zasady percepcji wzrokowej i organizacji przestrzennej, które umożliwiają projektowanie efektownych wizualnie podpór. Zobaczymy również, jak uwzględnić mentalne reprezentacje użytkowników, aby projektować interfejsy dostosowane do ich potrzeb.

Na koniec przestudiujemy zasady uwagi i zaangażowania, aby lepiej motywować użytkowników i utrzymać ich uwagę. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie tworzyć wydajniejsze i bardziej intuicyjne interfejsy użytkownika.

Umiejętności stosowania psychologii w projektowaniu

W tej części przyjrzymy się kluczowym umiejętnościom potrzebnym do zastosowania psychologii w projektowaniu. Przede wszystkim ważne jest zrozumienie zasad organizacji przestrzeni i percepcji wizualnej, aby lepiej wspierać projektowanie. Następnie musisz być w stanie wziąć pod uwagę postrzeganie użytkowników, aby przewidzieć zastosowania.

Niezbędna jest również wiedza, jak wykorzystywać reprezentacje mentalne do projektowania dostosowanych interfejsów, a także mobilizować zasady uwagi i zaangażowania do motywowania użytkowników. Rozwijając te umiejętności, będziesz mógł wykorzystać psychologię do tworzenia skutecznych interfejsów użytkownika.

W tym praktycznym szkoleniu szczegółowo omówimy każdą z tych umiejętności i nauczymy Cię, jak zastosować je w praktyce, aby ulepszyć swoje projekty.

Wsparcie specjalisty ds. badań użytkowników

Podczas tego kursu będzie Ci towarzyszyć specjalistka ds. badań użytkowników, Liv Danthon Lefebvre, która ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Liv Danthon Lefebvre, która pracowała nad wieloma interaktywnymi produktami i usługami, takimi jak profesjonalne aplikacje poprawiające efektywność, narzędzia do zdalnej komunikacji, systemy rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej, poprowadzi Cię przez zastosowanie psychologii w projektowaniu. Dzięki swojemu podstawowemu szkoleniu z psychologii pomoże ci zrozumieć, jak wykorzystać psychologię do projektowania skutecznych interfejsów dostosowanych do użytkowników. Będziesz mógł skorzystać z jego umiejętności i doświadczenia, aby doskonalić swoje umiejętności w zakresie projektowania interfejsów użytkownika.

 

TRENING →→→→→→