Twoja firma przeżywa zmiany w sektorze swojej działalności? Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem, Collective Transitions wspiera Cię w rozpoczęciu przekwalifikowania do obiecujących zawodów w Twoim regionie, w spokojny i bezpieczny sposób. System ten jest częścią planu France Relance.

Wdrażane od 15 stycznia 2021 r., Zbiorowe Przemiany pozwalają firmom przewidywać zmiany gospodarcze w ich sektorze i wspierać wolontariuszy w przekwalifikowaniu się w bezpieczny, spokojny i przygotowany sposób. Zachowując swoje wynagrodzenie i umowę o pracę, pracownicy ci korzystają ze szkolenia finansowanego przez państwo w celu uzyskania dostępu do obiecującego zawodu w tym samym rejonie.

Co to jest obiecujący zawód?

Są to nowe miejsca pracy w nowych obszarach działalności lub napięte miejsca pracy w sektorach, które mają trudności z rekrutacją.

Jak mogę dowiedzieć się o obiecujących zawodach w moim regionie?

Aby właściwie zidentyfikować obiecujące zawody na terytoriach, po konsultacji z Regionalnym Komitetem ds. Zatrudnienia, Poradnictwa i Szkolenia Zawodowego (CREFOP) sporządzane są listy. Jeden cel: nadanie priorytetu finansowaniu ścieżek kariery pracowników wchodzących w ten nowy system do tych zawodów.
Zapytaj o tę listę