Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Czy jesteś ciekawy lub pasjonujesz się językiem chińskim i kulturą, szukasz językowej i kulturowej zmiany scenerii? Ten kurs MOOC oferuje pierwszy kontakt z płynnym chińskim, daje kilka kluczy do nauki, a także niektóre zabytki kultury.

Szanując specyfikę języka chińskiego, szkolenie skupia się na podstawowej znajomości języka chińskiego, począwszy od prostych zadań ustnych i pisemnych odniesionych na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFRL).

W szkoleniach językowych MOOC kładzie nacisk na wymiar kulturowy, którego znajomość jest niezbędna do nawiązania kontaktu z zagranicznym mówcą przy jednoczesnym poszanowaniu i zrozumieniu jego kodeksów i wartości.

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Podstawy sporów administracyjnych