Pod koniec tego kursu będziesz potrafił:

  • przedstawiasz ;
  • poruszać się;
  • pomieścić cię;
  • przywrócić cię;
  • dokonać zakupu.

Dowiesz się również pisz i czytaj po arabsku dzięki szkoleniom oferowanym w systemie graficznym.

Szkolenie jest zorganizowane wokół prostych zadań określonych na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFRL).

Na zakończenie szkolenia będziesz mógł w prosty sposób przywitać się, przedstawić się (tożsamość, adres i numer telefonu, zawód, pochodzenie, działalność), zrozumieć i poprosić o podobne informacje od swoich rozmówców; wypełnić prosty formularz z nazwiskiem, adresem, narodowością i stanem cywilnym; pytać, jak się poruszać, mądrze korzystać z podstawowych formuł grzecznościowych; zarezerwować pokój i złożyć zamówienie w kawiarni lub restauracji; dokonać zakupu.

W przypadku szkoleń językowych MOOC nalega na wymiar kulturowy których znajomość jest niezbędna do nawiązania kontaktu z prelegentem w poszanowaniu i zrozumieniu jego kodeksów i wartości.

Czytaj dalej artykuł na oryginalnej stronie →