Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail

Formy uprzejmości: Nie daj się zaplątać!

Rédiger une lettre, une note ou un mail professionnel passe par le respect de certains codes d’usage. Les formules de politesse en sont un élément essentiel. Même s’il s’agit d’un mail professionnel, elles méritent d’être valorisées. Ignorer ou méconnaitre ces codes peut être préjudiciable à votre relation professionnelle.

Przyjmuj pozdrowienia lub wyrażanie pozdrowienia: Co mówi kodeks postępowania?

Nierzadko na końcu listu lub profesjonalnego e-maila znajduje się uprzejma formuła: „Proszę o przyjęcie moich wyrazów szacunku”. Chociaż jest to powszechne, jest to błędne sformułowanie, które może niestety zepsuć postrzeganie profesjonalizmu lub kompetencji nadawcy wiadomości e-mail.

Czasownik zatwierdzać odpowiada konkretnym regułom, dla których rozmach słów odnoszących się do formuł grzecznościowych nie zawsze jest właściwy. Zgadzać się, ma w rzeczywistości po łacinie „Gratum”, co oznacza „przyjemny lub mile widziany”. Ogólnie rzecz biorąc, czasownik ten dopuszcza dopełnienia odnoszące się do wyrażenia lub ubezpieczenia.

W związku z tym uprzejme zdanie „Proszę przyjmij moje wyrazy szacunku”, „Proszę przyjmij wyraz mojego szacunku” lub nawet „Proszę przyjmij zapewnienie o moim szacunku” jest całkowicie poprawne.

Z drugiej strony to jest błędne: „Proszę przyjąć wyrazy mojego pozdrowienia”. Powód jest oczywisty. Możemy jedynie przekazać wyrażenie uczucia lub postawy, takie jak szacunek lub hołd. Ostatecznie możemy po prostu powiedzieć: „Przyjmij moje pozdrowienia”.

Grzeczne zdanie na końcu e-maila „Proszę przyjąć wyrazy szacunku” jest zatem nonsensem.

ZOBACZ  Formuły grzecznościowe na końcu e-maila w określonym kontekście

Wyrażanie pozdrowienia lub uczuć: Co mówią zwyczaje?

Często spotykamy się z uprzejmymi wyrażeniami, takimi jak: „Przyjmij, Panie Prezydencie, wyraz moich oddanych uczuć” lub „Proszę przyjąć, proszę Pana, wyraz moich wybitnych uczuć”.

Te grzeczne wyrażenia są absolutnie poprawne. Rzeczywiście, zgodnie ze zwyczajami rozpoznawanymi przez język francuski, wyraża się uczucia, a nie pozdrowienia.

Po wprowadzeniu tych dwóch niuansów nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast tego zdecydować się na krótsze, uprzejme formuły. To też przystało na profesjonalne maile, których użyteczność docenia się za szybkość.

W zależności od odbiorcy można zatem wybrać uprzejmą formułę, np.: „Pozdrawiam”, „Pozdrawiam”, „Pozdrawiam”, „Z poważaniem”, „Pozdrawiam” itp.

W każdym razie pamiętaj, że profesjonalny e-mail nie może pomieścić błędów ortograficznych ani gramatycznych. Może to zepsuć Twój wizerunek lub wizerunek Twojej firmy.

Ponadto skróty takie jak „Cdt” dla serdecznie lub „BAV” dla ciebie nie są zalecane, nawet w kontekście, w którym dzielisz ten sam stopień w hierarchii ze swoim korespondentem.