Geneza „podejścia Agile” ...

To grupie amerykańskich informatyków świat zawdzięcza „podejście Agile”. Razem postanowili w 2001 roku zrewolucjonizować procesy rozwoju IT i napisali „Manifest Agile”; metoda pracy skoncentrowana na satysfakcji klienta, która opiera się na czterech wartościach i 12 zasadach, jak następuje:

4 wartości

Ludzie i interakcje bardziej niż procesy i narzędzia; Oprogramowanie operacyjne to więcej niż wyczerpująca dokumentacja; Współpraca z klientami to nie tylko negocjacje umów; Przystosowanie się do zmian bardziej niż podążanie za planem.

12 zasad

Zadowolenie klienta poprzez szybkie i regularne dostarczanie funkcji o wysokiej wartości dodanej; Z zadowoleniem przyjmuje prośby o zmiany, nawet na późnym etapie rozwoju produktu; Jak najczęściej dostarczaj oprogramowanie operacyjne w kilkutygodniowych cyklach, preferując jak najkrótsze terminy; Zapewnij stałą współpracę między interesariuszami a zespołem produktowym; Realizuj projekty z zmotywowanymi ludźmi, zapewniaj im środowisko i wsparcie, którego potrzebują, i ufaj im, że osiągną wyznaczone cele; Uproszczać