To mała rewolucja, której doświadczy niewiele ponad 1,3 miliona liberalnych profesjonalistów. Ustawa o finansowaniu ubezpieczeń społecznych na 2021 r. Przewiduje ustanowienie jednolitego i obowiązkowego systemu zasiłków dziennych na wypadek zwolnienia chorobowego dla wszystkich wolnych zawodów zrzeszonych w Narodowym Funduszu Ubezpieczeń. System ten wejdzie w życie 1 lipca. Gdyby znane były główne zasady, praktyczne sposoby zostały właśnie ujawnione.

Po co tworzyć wspólny system diet dziennych?

Obecnie system ochrony socjalnej wolnych zawodów pod względem diet dziennych nie jest jednolity w zależności od zawodów. Z dziesięciu funduszy emerytalno-rentowych obejmujących wolne zawody (z wyłączeniem prawników) tylko cztery zapewniają wypłatę diet dziennych w przypadku zwolnienia chorobowego. Są to lekarze, pomocnicy medyczni, księgowi, stomatolodzy i położne. Ale odszkodowanie zaczyna się dopiero w 91 dniu zwolnienia lekarskiego! Dla porównania to tylko trzy dni dla pracowników sektora prywatnego lub samozatrudnionych. Rezultat, podczas gdy handlowcy i rzemieślnicy korzystają z diet dziennych w przypadku zwolnienia chorobowego, choroby lub